0172 365 35 81
info@buchhaltung-gutenberg.de

Şirket Kurmak İçin Danışmanlık ve İşlemlerin Takibi

 

 

Şirket kuruluşunda mevzuattan kaynaklanan tüm sorunlarınızı en hızlı ve en güvenilir şekilde  ihtiyaclarınızı karşılamaktayız. 

Şirket kurmak ve bu alanda ticari faaliyetlerde bulunmak isteyen girişimcilere, bir ön bilgilendirme ve yol haritası olması açısından, şirket kuruluş süreçleri, gerekli işlemler ve giderler hakında genel bilgilendirme paylaşacağız.  

 

Ticari Şirket Türleri

 

Tüzel kişiliği olan şirketler:

 

·   Anonim şirket (A.Ş.)

·   Limited şirket (Ltd. Şti.)

·   Komandit şirket

·   Kollektif şirket

·   Kooperatif şirket

 

Anonim Şirket

Şirketin sermayesi paylara bölünmüş olup pay sahiplerinin sorumluluğu taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlıdır ve pay sahipleri tarafından ödenir. Anonim şirketler, en az bir pay sahibi (gerçek veya tüzel kişi) ile kurulur ve asgari sermaye gereksinimi 25.000 Euro’dur. Genel kurul ve yönetim kurulu, anonim şirketlerin zorunlu organlarıdır.

 

Limited Şirket

Limited şirket, en az bir ortak (gerçek veya tüzel kişi) ile kurulan ve ortakların sorumluluğunun taahhüt etmiş oldukları sermayeyle sınırlı olup ortaklar tarafından ödendiği şirkettir.Limited Şirket kurmak için asgari sermaye gerekli değildir.

 

Komandit Şirket

Komandit şirketler ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulmuş şirketlerdir. Bazı ortakların (komanditer) sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlıyken, bazı ortakların (komandite) sorumluluğu sınırsızdır. Tüzel kişiler yalnızca komanditer ortak olabilmektedir ve komandit şirketlerin asgari sermaye zorunluluğu bulunmamaktadır. Ortakların sorumluluk ve yükümlülükleri şirket kuruluş sözleşmesi ile belirlenir.

 

Kollektif Şirket

Kollektif şirketler, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulmuş olup hiçbir ortağın sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamıştır. Kollektif şirketlerde asgari sermaye zorunluluğu bulunmayıp, yalnız gerçek kişiler ortak olabilmektedir. Ortakların sorumluluk ve yükümlülükleri şirket kuruluş sözleşmesi ile belirlenir.